Gépjárműmosás, autókozmetika

A gépjárműmosás során egy újabb környezeti elem, a felszíni víz védelme kerül
előtérbe. A gépjárműmosás tevékenység a gépjármű külső felületén lévő
szennyeződéseket ( sár, olaj, stb ) megfelelő vegyszerek ( autósampon ) segítségével
nagy nyomású, megfelelő hőmérsékletű vízzel távolítják el.

A szennyezett vizet a közcsatornába vezetés előtt egy olaj-iszapfogó műtárgyra vezetik, ahol az olajos iszapot a berendezés leválasztja, a tisztított szennyvíz a közcsatornába vezethető.

Aleválasztott olajos iszap veszélyes hulladékot képez, melyet a leválasztó berendezés
karbantartási és üzemetetési utasítása szerint tisztítás során eltávolítani szükséges. Az
olajos iszap veszélyes hulladékot erre engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó
szervezet részére kell átadni. A gépjárműmosás tevékenység általában a vízjogi
hatóság engedélyéhez kötött, mely a leválasztó berendezés kialakításától és egyéb
helyi tényezőktől függően vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyhez, vagy
szennyvíz kibocsátási engedélyhez kötött a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet, illetve a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezések létesítése,
használatbavétele, üzemeltetése nem vízjogi engedély köteles tevékenység, miközben
a szennyvízkibocsátással járó tevékenységet a a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint csak jogerős
engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyezési eljáráshoz tartozik a szennyvíz
vízi közmű szolgáltató közcsatornába befogadó nyilatkozata, mely általános kikötése a
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglalt küszöbértékek
megtartása.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.

x

Érdeklődés