Hulladékkezelésről általában

Ezen tevékenységekhez hulladék keletkezése tartozik, melyek besorolása a telephely feladata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben meghatározott azonosító kódok szerint. A tevékenység végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, a hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozóan az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti munkahelyi gyűjtőhely kialakítása ad útmutatást.

A hulladékok nem keverhetők, egyenként a hulladékjegyzék szerinti azonosító kódok szerinti jelölést mutató gyűjtő edényben kell gyűjteni. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a keletkező, a telephelyen lévő és az engedéllyel rendelkező vállalkozónak átadásra került hulladékokról nyilvántartást, köznapi nevén hulladéknaplót kell vezetni.

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabály anyagmérleg készítési kötelezettséget is meghatároz a hulladék keletkezésével együtt járó tevékenységet végzők részére a tevékenyéhez felhasználásra kerülő anyagokról anyagfelhasználási napló vezetése is javasolt. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok várható listáját az 1. sz. Mellékletbe foglaltuk össze, a 2. sz. Melléklet a hulladék napló mintalapot, a 3. sz. melléklet az anyagfelhasználási napló mintalapot mutatja be. Megjegyezzük, hogy a hulladékokat nemcsak gyűjteni kell szelektíven, hanem az adminisztráció is szelektív, azaz egy lapon csak egyfajta hulladék nyilvántartása történik.

A hulladékjegyzék technológiai – előállítási vagy felhasználási- szempont szerint sorolja a hulladékokat osztályba, a veszélyes hulladékokat * (csillag ) jelalkalmazásával különbözteti meg a veszélyes hulladékoktól. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet azonban részletes útmutatást ad a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos különleges tennivalókra vonatkozóan, mint a gyűjtőhely kialakítás, a kármentő használata, a gyűjtőedényekkel szembeni követelmények meghatározása.

x

Érdeklődés