Telephelyi hulladékgazdálkodás

A különböző gépjárműjavítási tevékenységek végzése során keletkezőhulladékok gyűjtése az előzőekben leírtak szerint munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, közvetlenül a keletkezés helyén a műhelyben. A munkahelyi hulladékgyűjtőhelyekről a hulladékok általában a szervizekben az üzemi gyűjtőhelyre kerülnek.

A munkahelyi hulladék gyűjtőhelyeken a hulladék legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, az üzemi gyűjtőhelyeken legfeljebb a hulladék keletkezésétől számított 1 évig gyűjthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden keletkező hulladék átadásának az év során folyamatosan kell történni, de nem előírás, hogy év végén nem lehet hulladék a gyűjtőhelyeken.

A szerviz hulladékgazdálkodási tevékenységéről minden év március 1. napjáig az előző teljes év során keletkezett, átadott és a telephelyen év végén lévő hulladék mennyiségéről a hatósági adatszolgáltató elektronikus felületen kódszámonkénti bevallást kell készíteni és benyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint. Ennek a bevallásnak a már említett hulladéknapló alapján, azzal egyezően kell készülnie.

A veszélyes hulladékok átadása során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet előírásait értelemszerűen kell figyelembe venni.

Kapcsolódó bevallási kötelezettségek

Hulladéknaplót kell vezetni

A hulladékok nem keverhetőek, egyenként a hulladékjegyzékben szereplő azonosító kódok szerinti edényben-tárolóban kell őket gyűjteni.

  • Ezekről -a telephelyen keletkező hulladékokról – hulladéknaplót kell vezetni.
  • Ehhez javasolt anyagfelhasználási napló vezetése is . A hulladéknapló a mellékletben található meg.
  • Egy lapon egy hulladék szerepel: az adminisztráció is szelektív.( csilaggal kell jelölni a veszélyes hulladékokat.) ( Részletes leírás a veszélyes hulladékokról a 225/2015(VIII.7.) Kormy. rend: gyűjtőhely kialakítás, kármentők, gyűjtőedények)

Minden év márc. 31-ig a

  • keletkezett
  • átadott
  • még telephelyen lévő
  • hulladékról elektronikus felületen bevallást kell tenni.

A felület: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/

Ezt a bevallást bárki elkészítheti meghatalmazás alapján a telephely nevében, aki szakmailag el tudja készteni. Mindez a fényező tevékenységet végző szervizek esetében ki kell egészíteni a kibocsátott légszennyező anyagok térfogatásról, hőmérsékletéről, pontforrások működési idejéről+ időszakonként emissziót kell méretni egy akkreditált szervezettel. Külön ilyen akkreditált szervezeti listáról nem tudunk, akkreditált szervezetek a www.nah.hu honlapon kereshetők. Egyesületünk is tud ajánlani ilyen akkredtált szervezetet.
A szervizek ebben a tekintetben is önkéntes jogkövetésben vannak, tehát kell legyen

Kármentő tálcák

Külön érdemes foglalkozni a kármentő tálcákkal, mivel a hatóságok különösen szigorúen veszik az olajos vagy kenőanyag hulladék kezelését. Az olajos hordók kármentő tálcákon kell álljanak bontott vagy bontatlan állapotban. Ugyanez vonatkozik a fáradt olajos hordókra is. A kármentő tálcák méretezése úgy történik, hogy hordók, kannák tornyozásmentes tárolása esetében elegendő térfogat álljon rendelkezésre, a menteni kívánt folyadékok fogadására.

A hazai forgalmazók többségében fémvázas kármentő tálcákat kínálnak, ritkábban aluminiumból készültet. Létezik egy -kettő – három – négy – vagy akár hat horós kivitel is.

Egyesületünknél kedvezményesen rendelhetőek meg a megfelelő engedélyekkel rendelkező , előírásoknak megfelelő kármentő tálcák.
Kattints

x

Érdeklődés