Telephelyi levegővédelem

A gépjármű javítófényezéshez tartozó légszennyező pontforrások kizárólag üzemeltetési engedéllyel működtethetők, pontforrás üzemnapló és anyagfelhasználási napló vezetése mellett.

Ez utóbbiakra azért van szüksége, mert minden évmárcius 31. napjáig a hatósági

adatszolgáltató elektronikus felületen negyedéve bontásban bevallást kell készíteni a pontforrások működéi idejéről, a kibocsátott légszennyező anyagok térfogatáramáról, hőmérsékletéről, termikus technológiák ( fűtés ) esetében a füstgáz oxigén tartalmáról a szennyező anyagok mennyisége mellett.

A telephelyen a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai szerint időszakonként akkreditált szervezettel emisszió mérést kell végeztetni, melynek mérési adatait tartalmazzák a telephelyi bevallások.

x

Érdeklődés